Procedure schade melden

In het geval van overlijden van een verzekerde dient dit zo spoedig mogelijk (binnen 48 uur) telefonisch, per e-mail of fax gemeld te worden bij verzekeraar W.A. Hienfeld. Dit moet gebeuren door de begunstigde en/of de belanghebbende. De procedure en de benodigde gegevens kunt u vinden op de betreffende pagina.

Expert
Na ontvangst van de melding zal de schadebehandelaar aangeven of er onderzoek zal plaatsvinden door een expert. Indien de toedracht en omstandigheden van het voorval en de overlijdensoorzaak duidelijk zijn wordt veelal geen expert ingeschakeld. 

Letsel
Ernstig letsel dient direct gemeld te worden. Letsel zoals lichte kneuzingen en ontvellingen etc. die niet tot blijvend letsel leiden hoeven niet gemeld te worden. Bij twijfel of als het letsel erger blijkt te zijn dan in eerste instantie, dient men het ongeval alsnog te melden middels het schadeaangifteformulier. Na 5 jaar vervalt elk recht op schadeuitkering uit deze verzekering.

Schade melden
Wilt u weten hoe u melding kunt maken van letsel? Klik dan hier.
Wilt u weten hoe u melding kunt maken van overlijden? Klik dan hier.
Wilt u direct het schadeformulier downloaden? Klik dan hier.


Heeft u vragen?

Neem contact op met onze partner Kröller Boom.

T: +31 33 750 5000

E: