Overlijden

1
Binnen 48 uur telefonisch melden bij Hienfeld.
Telefoonnummer 020-5469469 (24 uur per dag)
2

Aan te leveren gegevens:

  • Persoonsgegevens getroffene
  • Datum, plaats, tijdstip ongeval
  • Duidelijke omschrijving ongeval
  • Vermoedelijke overlijdensoorzaak
  • Onder welke verzekeringsgroep de verzekerde valt (facultatief of standaard)
  • Licentiesoort
  • Beoefende discipline tijdens het ongeval
3

Benodigde gegevens behandeling dossier:

  • Akte van overlijden
  • Verklaring van erfrecht
  • Eventuele expertiserapporten

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze partner Kröller Boom.

T: +31 33 750 5000

E: