Aanvullende dekkingen

De hierna genoemde dekkingen kunnen aanvullend op de standaarddekking verzekerd worden. De verzekerde bedragen van de afgesloten aanvullende dekkingen zullen bovenop de standaard dekking meeverzekerd worden. De aanvullende dekkingen zijn uitsluitend af te sluiten door KNMV licentiehouders (inclusief Basis sportlicentiehouders mits de Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), welke als zodanig voorkomen in de administratie van de KNMV.

Alle hierna genoemde dekkingen zijn uitsluitend van toepassing als deze het gevolg zijn van een ongeval tijdens het bedrijven van de door uw licentie toegestane motorsportactiviteiten.

Belangrijke mededeling: Isle of Man TT is uitgesloten van dekking.

 

Aanvullende dekking 1

Verzekerden
Alle Basis sportlicentiehouders (mits de Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Nationale licentiehouders, Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van de KNMV.

Dekking van kracht tijdens:

  • Deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel in België, Duitsland en Frankrijk) die vallen onder toezicht van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging/organisator.
  • Deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder FIM Europe of FIM toezicht, niet meetellend voor het Europees- of Wereldkampioenschap die vallen onder FIM Europe of FIM toezicht en als zodanig op de FIM Europe of FIM-kalender staan vermeld.

 Voor alle licentiehouders gelden de volgende verzekerde bedragen:

 

Verzekerd bedrag  Dekking
€            10.000,00  bij overlijden

€            35.000,00

 bij algehele blijvende invaliditeit, met gedeeltelijke uitkering
 in geval van gedeeltelijke invaliditeit
€                 100,00  voor ziekenhuisvervoer


Ten aanzien van de Nationale licentiehouders gelden aanvullend de volgende bedragen:

Verzekerd bedrag  Dekking
  CHF          25.000,00     voor medische kosten en repatriëringskosten

CHF          10.000,00 

 voor vervoer stoffelijk overschot


De verzekeringskosten voor deze aanvullende dekking bedragen € 66,83 per (gedeelte van een) jaar. Klik hier om de verzekering af te sluiten.

 

Aanvullende dekking 2

Verzekerden
Alle Basis sportlicentiehouders (mits de Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene), Nationale licentiehouders, Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van de KNMV.

Dekking van kracht tijdens:

  • Deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen in Nederland (incidenteel in België, Duitsland en Frankrijk) die vallen onder toezicht van de KNMV, dan wel een met de KNMV samenwerkende bond/vereniging/organisator.
  • Deelname aan wedstrijden en bijbehorende trainingen die vallen onder FIM Europe of FIM toezicht, niet meetellend voor het Europees- of Wereldkampioenschap die vallen onder FIM Europe of FIM toezicht en als zodanig op de FIM Europe of FIM kalender staan vermeld. 

Voor alle licentiehouders geldt het volgende verzekerde bedrag bij afsluiting van deze aanvullende verzekering:

Verzekerd bedrag  Dekking
CHF 100.000,00  Bij algehele blijvende invaliditeit, met gedeeltelijke uitkering
 in geval van gedeeltelijke invaliditeit

 

 De kosten voor de verhoging van de verzekerde som tot het hierboven benoemde bedrag bedraagt € 33,00 per (gedeelte van een) jaar. Klik hier om de verzekering af te sluiten.

 

Aanvullende dekking 3

Verzekerden
Alle Basis sportlicentiehouders, Nationale licentiehouders,  Euro-, Internationale-, EK- en WK licentiehouders, die zich voor deze facultatieve dekking hebben aangemeld en als zodanig voorkomen in de hiervoor bestemde administratie van de KNMV, lid van de KNMV, mits de Nederlandse nationaliteit en/of Nederlands ingezetene. Voor wegracelicentiehouders is deze dekking alleen af te sluiten met een licentie vanaf een Nationale Licentie.

Dekking van kracht tijdens:

  • Tijdens vrije trainingen binnen Geografisch Europa, uitsluitend op de daarvoor bestemde circuits;
Verzekerd bedrag  Dekking
€             5.000,00  bij overlijden
€           20.000,00

 bij algehele blijvende invaliditeit, met gedeeltelijke uitkering
 in geval
van gedeeltelijke invaliditeit

CHF      25.000,00  voor medische kosten* en repatriëringskosten
CHF      10.000,00  voor vervoer stoffelijk overschot
€                100,00  voor ziekenhuisvervoer


De verzekeringskosten voor deze aanvullende dekking bedragen € 44,55 per (gedeelte van een) jaar. Klik hier om de verzekering af te sluiten.


Heeft u vragen?

Neem contact op met onze partner Kröller Boom.

T: +31 33 750 5000

E: