Algemene informatie

De KNMV-docenten doen er alles aan om valpartijen en de schade die daarmee gepaard kan gaan te voorkomen. Mocht dit desondanks voorkomen, dan is een goede verzekering wel zo fijn. Controleer daarom de polisvoorwaarden van je eigen verzekering om te weten of jouw verzekering in een dergelijk geval voldoende dekking biedt. Het kan verstandig zijn om een dagverzekering af te sluiten.

Ben je bij KNMV Verzekeringen verzekerd?
Heb je op je motor bij KNMV verzekeringen een WA en Volledig Casco dekking, dan ben je met jouw motor reeds volledig gedekt voor eventuele schades die kunnen ontstaan tijdens het volgen van een voortgezette rijopleiding bij de KNMV.

Ben je elders verzekerd?
Deelnemers aan een voortgezette rijopleiding van de KNMV hebben de mogelijkheid om een dagverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt om de volgende redenen aangeboden:

  • Om discussie met de motorverzekeraar te vermijden over de dekking tijdens een voortgezette rijopleiding van de KNMV (op een afgesloten terrein).
  • Om de mogelijkheid te bieden ook WA- of WA beperkt casco-verzekerde motoren tijdens de cursus aanvullend Volledig Casco te verzekeren.
  • Voor het behoud van no-claimkorting van je eigen casco-verzekering.

Geldigheid KNMV Dagverzekering
Deze verzekering is uitsluitend geldig op de cursusdag zelf en de dekking start na het begin van de cursus en eindigt bij (tussentijdse) beëindiging van de cursus.
Dit betekent dat de motor uitsluitend tijdens het volgen van de opleiding is verzekerd en niet tijdens de heen- of terugreis! De motor mag niet ouder zijn dan 10 jaar (bouwjaar).
De maximale cataloguswaarde van de verzekerde motor is € 35.000,00. Is jouw motor meer waard? Neem dan contact op met Kröller Boom.

Verzekerd object
De dagverzekering dekt de zogenaamde cascoschade. Dat houdt in dat uitsluitend schade aan de eigen motor en eventueel vast gemonteerde accessoires verzekerd zijn.

Toelichting: schade aan helm en/of kleding is niet meeverzekerd. Medische kosten en eventuele letselschade komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Repatriëring
Onder de dagverzekering is het naar de dealer brengen van de motor eveneens verzekerd. Dit betekent dat, indien de motor niet meer veilig te berijden is, je een beroep kunt doen op een hulpdienst. De cursusleider zal je hiermee behulpzaam zijn en zal tevens samen met jou een aantal formaliteiten afhandelen.

Gevolgen schade
Als je onverhoopt een schade oploopt tijdens een dagcursus van de KNMV staan wij voor je klaar. We helpen je dan met het oplossen van de schade en zullen in overleg de schade laten repareren. De gemelde schade heeft géén gevolgen voor jouw eigen lopende motorverzekering. Wél wordt de schade vastgelegd in het informatiesysteem over schades, RoyData. De schade is daardoor voor verzekeraars inzichtelijk op het moment dat je een nieuwe verzekering afsluit. Mocht er in de praktijk een probleem ontstaan met betrekking tot het oversluiten van jouw verzekering, neem dan even contact met ons op.

Premie
De premie voor de dagverzekering bedraagt € 96,80 inclusief assurantiebelasting per dag of dagdeel.

Eigen risico
Het eigen risico voor de dagverzekering is € 450,00 per schadegeval. Dit betekent dat de schade uitgekeerd zal worden onder aftrek van het eigen risico.

Belangrijke mededeling: Voor deelname aan de KNMV Riding Days is het inmiddels ook mogelijk om een dagverzekering af te sluiten.

Klik hier voor de volledige voorwaarden van de KNMV Dagverzekering.

 


Heeft u vragen?

Neem contact op met onze partner Kröller Boom.

T: +31 33 750 5000

E: